Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

Jeżeli udało Ci się otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, to możesz uważać to za swój pierwszy sukces na drodze do zdobycia wymarzonej pracy.
 
Przejdź do symulacji rozmowy kwalifikacyjnej
 
Witam serdecznie, nazywam się Maciej Maciejewski i poprowadzę dzisiejszą rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko Młodszego Specjalisty ds. Logistyki.
 
1) NA POCZĄTEK PROSZĘ MI COŚ O SOBIE OPOWIEDZIEĆ

a) Nazywam się <...>, z wykształcenia jestem magistrem z logistyki. Wybrałam/em ten kierunek ze względu na swoje długoletnie zainteresowanie branżą i posiadane zdolności organizacyjne. Zawodowo interesuje się mechanizmami zarządzania przepływem informacji logistycznej, a prywatnie uprawiam crossfiting i czytam literaturę faktu. Jestem osobą aktywną i optymistycznie nastawioną do świata. W trakcie trwania studiów obyłam/em praktykę zawodową i angażowałam/em się w działalność samorządu studenckiego. (1 pkt)

b) Jestem młodą i energiczną osobą, aktualnie poszukującą pracy. Posiadam tytuł magistra z logistyki,  a kierunek ten wybrałem głównie ze względu na swoje zainteresowanie logistycznymi systemami przepływu informacji. (0,5 pkt)

c) Nazywam się <...> i jestem 25-letnim/letnią kawalerem/panną. Jestem osobą miłą, pogodną z dużym poczuciem humoru, gotową do podjęcia pracy w Państwa firmie. Z wykształcenia jestem magistrem z logistyki. Interesuje się literaturą, dobrym filmem i aktywnie uprawiam sport. (0 pkt)
 


2) PROSZĘ COŚ OPOWIEDZIEĆ O ODBYTYCH PRAKTYKACH.

a) Była to 3-miesięczna praktyka zawodowa, w wymiarze 20-stu godzin tygodniowo na którą dostałam/em się z ramienia uczelnianego biura karier. Do moich bezpośrednich obowiązków jako praktykanta należało m.in. wychwytywanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu przepływu informacji wewnętrznej oraz obsługa systemu giełdy towarów. Brałem udział w procesie wdrożeniowym nowej wersji systemu wspomnianej giełdy. Ponadto moim zadaniem było również wsparcie kierownika działu logistyki w codziennej pracy. Wszystko to wpłynęło pozytywnie na moje zdolności komunikacyjne, umiejętność organizacji pracy oraz przywiązanie do szczegółu. (1 pkt)

b) W trakcie praktyki pracowałem zarówno z systemem giełdy towarów, jak i wspierałem swoją osobą kierownika działu logistyki w wykonywaniu codziennych obowiązków. (0 pkt.)

c) Odbyta praktyka wiele mnie nauczyła. Zapewniła mi dostęp do nowej wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia. Trwała ona 3 miesiące, a do moich bezpośrednich obowiązków należało m.in. wychwytywanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu przepływu informacji wewnętrznej oraz obsługa systemu giełdy towarów. Brałem udział w procesie wdrożeniowym nowej wersji systemu wspomnianej giełdy. Ponadto moim zadaniem było również wsparcie kierownika działu logistyki w codziennej pracy. (0,5 pkt)

 

 

3) JAKIE SĄ TWOJE SŁABE STRONY?

a) Moją słabą stroną jest problem z przechodzeniem w wypowiedziach od szczegółu do ogółu. Dawniej zdarzało się również, że miałam/em problem z nawiązywaniem nowych znajomości, głównie ze względu na nieśmiałość. Jednakże z biegiem czasu i poprzez nieustanną pracę na sobą udało mi się ją przełamać. (1 pkt)

b) Myślę, że nie ma takich. Jestem osobą, nieustannie rozwijającą się i dążącą do sukcesu, dzięki czemu wszystkie swoje słabości staram się zamieniać w zalety. (0 pkt)

c) Moją słabą stroną jest nadmierny perfekcjonizm, przez co poświęcam więcej czasu na wykonanie danego zadania. Z drugiej jednak strony, daje to gwarancje zaangażowania  i najwyżej jakości wykonanej przeze mnie pracy. (0,5 pkt).
 


4) CZY MA PAN/PANI PROPOZYCJE JAKIŚ ZMIAN, KTÓRE CHCIAŁ(A)BY PAN/PANI WPROWADZIĆ W NASZEJ FIRMIE, ZAKŁADAJĄC ŻE OD DZISIAJ ROZPOCZĘLIBYŚMY WSPÓŁPRACĘ?

a) Przede wszystkim rozpoczełabym/ąłbym od zmiany i usprawnienia logistycznego systemu kontroli, w celu zwiększenia jakość świadczonych usług. (0 pkt.)

b) Przeanalizowałbym sprawność obecnego systemu przepływu informacji wewnętrznej i w razie potrzeb zaproponowałbym odpowiednie modernizację. Uważam, iż sprawny przepływ informacji pomiędzy pracownikami ma kluczowy wpływ na działalność firmy. (0,5 pkt)

c) W chwili obecnej nie posiadam odpowiednich informacji, które mogłyby mnie uprawniać do proponowania jakiś poważniejszych zmian. Zakładając, że zostałbym zatrudniona/y w Państwa firmie, na pewno zaczęłabym/ąłbym od dokładnej analizy kluczowych elementów związanych z moimi obowiązkami, tak by móc zrozumieć przyczyny danej sytuacji i następnie móc zaproponować jakieś zmiany. (1 pkt)

 


5) DLACZEGO TO WŁAŚNIE PANA/PANIĄ POWINNIŚMY ZATRUDNIĆ?

a) Przede wszystkim jestem osobą energiczną z głową pełną pomysłów, a do tego bardzo dobrze zorganizowaną, co na tym stanowisku jest niezwykle istotne. Posiadam niezbędną wiedzę popartą kierunkowym wykształceniem oraz pierwsze doświadczenia praktyczne. Wszystko to w porównaniu z Państwa wymaganiami, pozwala mi stwierdzić, że moje ewentualne zatrudnienie u Państwa będzie przynosiło wymierne i obopólne korzyści. (1 pkt)

b) Ponieważ spełniam wszystkie Państwa wymagania i jestem pewna/ien, że jestem odpowiednią osobą na to stanowisko. Posiadam motywacje do podjęcia pracy u Państwa i w zamian za zatrudnienie oferuje swoje umiejętności i zaangażowanie. (0,5 pkt)

c) Ponieważ jestem odpowiednią osobą na to stanowisko. Mam wszelkie wymagane kwalifikację i mogę zapewnić, że każde zadanie zostanie wykonane prawidłowo i na czas. (0 pkt)

 

 

6) GDZIE WIDZI SIĘ PAN/PANI ZA 5 LAT?

a) Na pewno jako pracownik Państwa firmy Do tego czasu być może już na stanowisku menedżerskim/kierowniczym, gdyż mam zamiar nieustannie podnosić swoje kwalifikację zawodowe. (0,5 pkt)

b) W chwili obecnej ciężko mi sprecyzować swoje dokładne plany na najbliższe 5 lat. Jest to dość spory okres czasu, szczególnie dla młodej osoby i wiele się w nim może wydarzyć. Jednak jestem osobą, która bez problemu odnajduje się w nowych sytuacjach. (0 pkt)

c) Moim celem na najbliższe 5 lat, po ewentualnym zatrudnieniu przez Państwa, byłoby objęcie stanowiska kierownika działu logistyki. Uważam, że doświadczenie jakie zdobędę w Państwa firmie przez ten okres, połączone ze studiami podyplomowymi z zakresu Logistyki międzynarodowych łańcuchów dostaw, które w najbliższych czasie chcę rozpocząć zapewnią mi idealne przygotowanie do objęcia tego stanowiska. (1 pkt)

 

 

7) JAKIE SĄ PANA/PANI OCZEKIWANIA FINANSOWE WZGLĘDEM TEGO STANOWISKA?

a) Biorąc pod uwagę pozycję Państwa firmy oraz to co mogę do niej wnieść swoją osobą, oczekiwana przeze mnie kwota waha się w okolicach 1800zł netto. Myślę że w porównaniu do średnich krajowych zarobków na tym stanowisku jest to suma korzystna dla obu stron. (1 pkt)

b) Szczerze...jako, że jest to moja pierwsza, stała praca, nie mam jeszcze wyrobionej opinii odnośnie wynagrodzenia na tym stanowisku. Jestem jednak otwarty na ewentualne negocjację oraz wszelkie propozycje z Państwa strony. (0,5 pkt)

c) Co prawda jestem osobą, która niedawno ukończyła studia i nie posiadam jeszcze dużego doświadczenia. Jednak biorąc pod uwagę specjalistyczną wiedzę, jaką zdobyłem w trakcie studiów oraz obecną sytuację na rynku, moje oczekiwane wynagrodzenie rozpoczyna się      od kwoty 2400zł netto. (0 pkt)
 


8) PROSZĘ WYMIENIĆ GŁÓWNĄ CECHĘ, JAKĄ POWINIEN POSIADAĆ IDEALNY SZEF?

a) Przede wszystkim powinien być sprawiedliwy (1 pkt)

b) Jedna z ważniejszych cech idealnego szefa to wyrozumiałość (0 pkt)

c) Szef powinien być wsparciem dla swoich pracowników (0,5 pkt)

 

 

9) CZY MA PAN/PANI JESZCZE JAKIEŚ PYTANIA?

a) Wszelkie moje dotychczasowe wątpliwości zostały rozwiane, tak więc nie mam żadnych pytań. (0 pkt)

b) Czy mógłbym prosić o powtórne przedstawienie zakresu obowiązków? (0,5 pkt)

c) Komu będzie podlegał pracownik, który zostanie przyjęty na to stanowisko? (1 pkt)
 


9 ? 8 pkt
Najważniejszy etap do zdobycia wymarzonej pracy masz już za sobą. Udzielane przez Ciebie odpowiedzi były pełne i zawsze na temat. Podkreślały Twoje atuty zwracając jednocześnie uwagę na potrzeby samego pracodawcy. Biorąc pod uwagę entuzjazm jaki przejawiała osoba rekrutująca po zakończonej rozmowie oraz maila z zaproszeniem na kolejne spotkanie, który właśnie przyszedł na Twoją skrzynkę, można uznać rozmowę kwalifikacyjną za udaną J
  
7 ? 5 pkt
Mogło być lepiej, ale nie jest też najgorzej. W tej chwili wszystko zależy od osoby rekrutującej. Jeżeli dostrzegła w Tobie ukryty potencjał to jest szansa, że otrzymasz kolejną możliwość do uzupełnienia swojej prezentacji i wywarcia jeszcze lepszego wrażenia.
Twoje odpowiedzi zazwyczaj były na temat, jednakże czasem czegoś w nich brakowało. Przypomnij sobie wybierane przez siebie warianty. Czy Twoje atuty zostały odpowiednio zaakcentowane? Jeżeli tak, to czy były one zgodne ze stanowiskiem na jakie aplikujesz? Czy podczas udzielania odpowiedzi brałeś/brałaś pod uwagę perspektywę Twojego potencjalnego pracodawcy, jego plany i wymagania wobec Ciebie?
 
4 ? 0 pkt
Niestety, Twoje odpowiedzi rzadko kiedy były wyczerpujące i na tyle interesujące, by zaciekawić rozmówcę. Do następnej rozmowy postaraj się lepiej przygotować. Zapoznaj się raz jeszcze z naszym poradnikiem i pamiętaj, że jeżeli już udało Ci się dotrzeć do etapu rozmowy rekrutacyjnej, to znak że Twoje dokumenty wywarły odpowiednie wrażenie i zaciekawiły potencjalnego pracodawcę. Teraz musisz udowodnić, że wszystko co jest w nich zawarte ma odzwierciedlenie w Twojej osobie. Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytania i przygotuj odpowiedzi, które będą zgodne z wymaganiami pracodawcy i zaciekawią osobę rekrutującą. Powodzenia!

Jeżeli udało Ci się otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, to możesz uważać to za swój pierwszy sukces na drodze do zdobycia wymarzonej pracy.

 

© 2023 - Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Przejdź na górę strony