Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (indywidualna działalność gospodarcza)


1. Spółki osobowe:

 

2. Spółki kapitałowe:

 

Pojęcia:

Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy "Prawo działalności gospodarczej" to: zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Każda osoba fizyczna (także jako wspólnik w spółce cywilnej) rozpoczynająca działalność gospodarczą musi ją zarejestrować.

 

Przedsiębiorca jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 

  • Spółka to określone w umowie zrzeszenie osób lub kapitału utworzone po to, aby prowadzić działalność gospodarczą. Potrzebne na to pieniądze czy inne środki wykładają wspólnicy.
  • Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej ale posiadają podmiotowość prawną. Oznacza to, że spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa (w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe), zaciągać zobowiązania, pozywać do sądu i być pozwaną. Wspólnicy zazwyczaj odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i innymi wspólnikami.
  • Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną. Spółka odpowiada za skutki swojej działalności. Prywatny majątek wspólników lub akcjonariuszy w razie egzekucji komorniczej pozostaje nie tknięty, bowiem ryzykują oni jedyni wkładami jakie wnieśli do spółki.

 

© 2023 - Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Przejdź na górę strony