Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

Jest typową spółką kapitałową. Spółka akcyjna jest formą działalności przeznaczoną dla średnich i dużych firm. Do jej założenia wymagany jest kapitał wynoszący minimalnie 100 000 zł. Spółka akcyjna kumuluje kapitały wielu osób lub firm. Choć może ją założyć tylko jedna osoba, to jest ona przeznaczona do zebrania kapitału od wielu akcjonariuszy.
 
W jednej spółce akcyjnej mogą być zaangażowane duże kapitały należące do tzw. inwestorów wiodących, jak i niewielkie kapitały drobnych akcjonariuszy. Ma ona osobowość prawną, co oznacza, że jest wyodrębnionym organizacyjnie i majątkowo podmiotem prawa. Do jej założenia i prowadzenia zaleca się zatrudnianie profesjonalnej obsługi księgowej i prawnej.
 
Nazwa spółki może brzmieć dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka akcyjna". Powszechnie używa się skrótu "S.A.".
 
Organy spółki akcyjnej:

 • Zarząd - organ wykonawczy
 • Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 
Zalety:

 • łatwość kumulacji kapitału oraz proste metody pozyskiwania kapitałów w trakcie trwania działalności przez emisję akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych,
 • brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
 • łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów (jawność danych finansowych spółki).

 

Wady:

 • drogi, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji,
 • duże wymagania formalne dotyczące działalności spółki,
 • konieczność prowadzenia pełnej księgowości,
 • konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej,
 • brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych udziałowców,
 • skomplikowany proces likwidacji.

 

 

© 2023 - Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Przejdź na górę strony