Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

Aby wspólnicy mogli razem działać, muszą zawrzeć umowę spółki jawnej, w której określą:

 • nazwę firmy i siedzibę spółki,
 • wkłady wnoszone przez każdego wspólnika i ich wartość,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania spółki (jeżeli ma ona działać w określonym przedziale czasu np. tylko przez 2 lata).

 

Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia. Ten, kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu przedsiębiorstwa przez tego przedsiębiorcę przed dniem utworzenia spółki, pod warunkiem, że jednoosobowe przedsiębiorstwo zostanie wniesione do spółki jawnej.

 

Zalety:

 • duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki,
 • możliwość reprezentacji spółki przez każdego wspólnika, ale również możliwość wyłączenia w umowie wspólnika (bądź niektórych tylko wspólników) z reprezentacji,
 • możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska jednego tylko wspólnika,
 • brak określonych wymagań kapitałowych (majątek spółki nie musi być duży),
 • stosunkowo niskie koszty rejestracji.

 

Wady:

 • odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy, jeżeli zobowiązania nie można zaspokoić z majątku firmy;
 • Nie posiada osobowości prawnej.

 

© 2023 - Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Przejdź na górę strony