Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 155 poz.1095 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego, ponieważ przez rachunek powinny przechodzić wszystkie transakcje, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Z tejże przyczyny i Ty powinieneś rozeznać się w ofertach banków, które mogą poprowadzić Twój firmowy rachunek bankowy.
 
Numer rachunku bankowego nie jest informacją wymaganą dla Urzędu Gminy (Miasta), dlatego po założeniu konta bankowego nie trzeba składać aktualizacji formularza EDG-1 uzupełnionego o rachunek bankowy. Jest to informacja, którą powinieneś podać do Urzędu Skarbowego na druku NIP-1 oraz do ZUS-u na ZUS ZBA.

© 2023 - Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Przejdź na górę strony