Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

Wniosek elektroniczny jest dostępny na stronie internetowej urzędu gminy, na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl
 
Pomyśl również o danych przekazywanych do Urzędu Skarbowego. Już w momencie wypełniania wniosku EDG-1 musisz się zastanowić się nad rodzajem prowadzonej księgowości. Przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych, najczęściej są wybierane:

  • „podatkowa księga przychodów i rozchodów” - daje możliwość rozliczania się za pomocą podatku dochodowego rozliczanego na zasadach ogólnych (według skali) oraz podatku liniowego. Jest to forma opłacalna dla przedsiębiorców, których działalność będzie się wiązała z ponoszeniem określonych kosztów. Są one bowiem odejmowane od przychodu, zmniejszając przez to kwotę podatku dochodowego,
  • „inne ewidencje” - do tego rodzaju możemy zaliczyć taką formę opodatkowania jak: ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.

 

Zgodnie z zasadą  „JEDNEGO OKIENKA” wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1, składany w Urzędzie Gminy (Miasta), jest przekazywany do Urzędu Statystycznego i na tej podstawie Twoja firma uzyska dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON. Cały proces dokonywania wpisu bądź jego zmiany w rejestrze REGON jest już tak przemyślany, że zakłada brak konieczności Twojego bezpośredniego przybycia do danego urzędu statystycznego. Urząd Statystyczny przesyła Ci do 21 dni roboczych zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON.
 
Od dnia 19 grudnia 2008r. został zniesiony wymóg posługiwania się w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON oraz podawanie tego numeru w pieczęciach firmowych oraz drukach urzędowych.

© 2023 - Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Przejdź na górę strony