Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

Kiedy już przejdziesz pierwszy etap rekrutacji i pracodawca umówił się Tobą na rozmowę rekrutacyjną, masz czas na przygotowanie do spotkania. Powinieneś podjąć następujące działania:

  • dowiedzieć się jak najwięcej o firmie, do której zostałeś zaproszony i stanowisku, na które się ubiegasz (strona www, Internet, prasa, ogłoszenie o pracę/praktykę); przygotować strój na spotkanie (powinien być schludny i konserwatywny) a także zadbać o swój wygląd zewnętrzny (włosy, paznokcie itd.);
  • przyszykować dokumenty, które zabierzesz ze sobą (CV, list motywacyjny, świadectwa/dyplomy i  ewentualnie referencje);
  • przeczytać jeszcze raz swoje dokumenty aplikacyjne i przemyśleć sobie każdą informację w nich zawartą, by umieć o tym opowiadać i to opowiadać ciekawie, podając przykłady, w sposób, który stawia Cię w jak najlepszym świetle;
  • dowiedzieć się jak najwięcej o sobie. Może Ci w tym pomóc poniższe ćwiczenie oraz zestaw pytań, które mogą paść na rozmowie kwalifikacyjnej.

    Postaraj się uzupełnić poniższą tabelę:

 

Pytanie Twoja odpowiedź
Co umiesz robić najlepiej? (Wymień wszystkie umiejętności, czynności, nie pomijając nawet drobnych, takich jak: gotowanie czy bezwzrokowe pisanie na komputerze).  
W jakiej dziedzinie masz najwięcej wiadomości, doświadczenia?  
Jakie posiadasz umiejętności? Pomyśl o sytuacjach, w których mogłeś je wykorzystać. (elastyczność, praca w zespole, Inicjatywa, samokontrola, zorganizowanie, kreatywność, komunikatywność, umiejętności analityczne i inne)  
Co mógłbyś robić bardzo dobrze, gdyby zostały spełnione określone warunki (takie jak uzyskanie środków do działania, przeszkolenie, nabycie nowych doświadczeń, umiejętności itp.)?  
Zastanów się nad swoimi cechami:

skrytość – otwartość
uczuciowość – stabilność
emocjonalna uległość – władczość
powaga – beztroska
oportunizm – sumienność
lękliwość – brawura
oschłość – wrażliwość
praktyczność – wyobraźnia
prostoliniowość – spryt
pewność siebie – nieśmiałość
konserwatyzm – nowatorstwo
zależność od grupy – samowystarczalność
impulsywność – powściągliwość
swoboda – napięcie
ufność – podejrzliwość
 
Czy masz jakieś dodatnie cechy rzadko spotykane (nie muszą one osiągać poziomu ponadprzeciętnego, wystarczy, że są rzadkie w Twoim środowisku)?  

 

 

Na podstawie informacji, które udało Ci się wpisać, co możesz o sobie powiedzieć? Czy potrafisz nazwać swoje mocne i słabe strony? Jak możesz podsumować to, czego udało Ci się dowiedzieć o sobie?


Z pewnością taka samoocena nie jest łatwa, ale zdecydowanie lepiej zastanowić się nad tym przed, zamiast na rozmowie kwalifikacyjnej.

Opracowano na podstawie: B. Czarniawska, W. Nocuń, J. Szmagalski, Kierowanie w kulturze. Perspektywa sukcesu, Warszawa, 1985.

 

© 2023 - Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Przejdź na górę strony