Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

Uchwała nr 1/2/2006 z dnia 17 maja 2006r. Senatu MWSLiT określa następujące zasady odbywania praktyk:

1. Wymiar praktyk: 8 tygodni


2. Termin odbywania praktyk: dowolny, rozliczenie nastąpi w VI semestrze, zgodnie z Regulaminem studiów w MWSLiT we Wrocławiu.


3. Zwolnienia z praktyk:

  • Zwolniony z obowiązku odbycia praktyki specjalistycznej może być pracujący zawodowo student studiów zaocznych pod warunkiem, iż jego praca zawodowa jest zgodna z kierunkiem lub specjalnością kształcenia. Sytuacje powyższe student jest zobowiązany do udokumentowania odpowiednim zaświadczeniem z pracy przedstawiającym miejsce zatrudnienia i charakter wykonywanej pracy
  • Zwolnienie dla studentów pracujących może nastąpić również poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających, że czas zbierania materiałów badawczych do pracy dyplomowej był nie krótszy niż 8 tygodni, a dodatkowe odbywanie praktyki zawodowej jest uniemożliwione pracą zawodową, gdzie jej charakter nie związany jest z kierunkiem studiów.
  • Studenci nie spełniający warunków zwolnienia organizują wymaganą praktykę zawodową we własnym zakresie

 

4. Druki do pobrania:

 

Druki w języku angielskim


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

© 2015 - Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Przejdź na górę strony