Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

Jeśli chodzi o dofinansowanie otwieranej indywidualnej działalności gospodarczej, możesz również pozyskać środki z działania 6.2 "Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - skierowane jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia).

 

Abyś mógł starać się o uzyskanie środków finansowych w ramach Działania koniecznym jest przejście cyklu bezpłatnych szkoleń jako uczestnik projektu. Pierwszym krokiem jaki powinieneś podjąć, to znaleźć instytucję (projektodawcę), który na podstawie podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy (jeśli jesteś Dolnego Śląska) będzie realizował projekt w ramach Działania 6.2 .

 

Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą  po przyłączeniu do projektu mogą zostać objęte następującymi formami wsparcia:

  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł dla uczestnika projektu,
  • wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy, z możliwością  przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji,
  • wsparcie pomostowe w formie doradztwa oraz pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

 
Dodatkowe informacje dostępne są na stronach:


1. Województwo śląskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – www.efs.wup-katowice.pl

2. Województwo dolnośląskie
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu - www.pokl.dwup.pl

3. Województwo łódzkie
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi: www.wup.lodz.pl

4. Województwo lubelskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - http://www.wup.lublin.pl/pokl/

5. Województwo podkarpackie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie: www.wup-rzeszow.pl, http://pokl.inetservis.pl

6. Województwo warmińsko-mazurskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie: www.up.gov.pl/pokl/

7. Województwo podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego: www.umwp-podlasie.pl

8. Województwo świętokrzyskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: www.wup.kielce.pl/pokl/

9. Województwo opolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - http://www.pokl.opolskie.pl/

10. Województwo małopolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: www.wup-krakow.pl

11. Województwo lubuskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - http://www.efs.lubuskie.pl/

12. Województwo kujawsko-pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego: www.fundusze.kujawskopomorskie.pl

13. Województwo pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - www.wrotapomorza.pl

14. Województwo zachodniopomorskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - www.wup.pl

15. Województwo wielkopolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: www.efs.wup.poznan.pl

16. Województwo mazowieckie
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - www.mazowia.eu

 

 

© 2023 - Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Przejdź na górę strony