Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

 

DOLNOŚLĄSKA SIEĆ BIUR KARIER powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.

 

DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ DSBK NALEŻĄ:

  • Wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego;
  • Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci;
  • Realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz poszczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców.
  • Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.


Dolnośląska Sieć Biur Karier w swoich działaniach kieruje się zasadą dobrowolności i równości – decyzje dotyczące udziału w poszczególnych działaniach i inicjatywach każde z biur podejmuje indywidualnie, po uzyskaniu akceptacji odpowiednich władz oraz ustaleniu możliwości logistycznych i organizacyjnych jakimi biuro dysponuje.

 

W SKŁAD DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI BIUR KARIER WCHODZĄ:


Międzyuczelniane Biuro Karier
ul. Szczytnicka 11; 50-382 Wrocław
tel. (071) 37 57 131, 37 57 134
tel./fax (071) 37 57 132
www.careers.uni.wroc.pl

 

Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły
Logistyki i Transportu
ul. Sołtysowicka 19b (pok.16); 51-168 Wrocław
tel. (071) 324 68 42 wew. 5;
www.kariera.mwsl.eu

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej
ul. Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław
tel./fax (071) 356 16 28
www.wsb.wroclaw.pl


Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Wagonowa 9, pok,1; 53-609 Wrocław
tel./fax (071) 358 27 68
www.biurokarier.dsw.edu.pl


Biuro Karier i Promocji Zawodowej
Uniwersytetu Ekonomicznego
ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław
tel. (071) 36 80 784; 36 80 883
www.ue.wroc.pl/biuro_karier/


Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona
ul. Sejmowa 5A; 59-220 Legnica
tel. (076) 723 21 46
www.pwsz.legnica.edu.pl


Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego
ul. Norwida 25; 50-375 Wrocław
tel. (071) 320 10 26; fax. 320 10 27
http://www.ar.wroc.pl/


Biuro Karier HERMES
Wyższej Szkoły Handlowej
ul. Fabryczna 14 (pok. C-9); 53-609 Wrocław
tel./fax (071) 333 11 08
www.handlowa.eu


Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej
Wrocław ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25,
pokój 1.08 (C13)
telefon: 071/ 320 - 45 -17
www.careers.uni.wroc.pl

 

HISTORIA BIUR KARIER W POLSCE
Akademickie Biura Karier działają w Polsce od 1993 r. Inicjatorem utworzenia Biur Karier w naszym kraju był John C. Franks, dyrektor BK na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej
Brytanii, a pierwsze polskie Biuro Karier na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało właśnie dzięki jego staraniom. Biura w Polsce organizowane były przy wsparciu programów międzynarodowych (Know How, PHARE, Expand), chociaż wsparcie to często ograniczało się do szkoleń przez ekspertów unijnych lub wyjazdów pracowników biur na szkolenia zagraniczne, a główny ciężar finansowy, czyli płace, pomieszczenia i sprzęt ponosiły uczelnie oraz (w przypadku ośmiu biur powstałych w 1997 roku) Krajowy Urząd Pracy, a także Wojewódzkie Urzędy Pracy. W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło konkurs grantowy na dotacje umożliwiające powoływanie i rozwój Biur Karier przy polskich uczelniach w ramach programu "Pierwsza praca". Efektem tych działań był znaczny wzrost liczebny tych instytucji. W Polsce w roku akademickim 2004/2005 zarówno na publicznych, jak i niepublicznych uczelniach działały 202 biura Karier, spośród których w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier zrzeszonych jest ponad 100 Biur Karier.1 Biura Karier pomagają społeczności akademickiej w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości uczelnianej oraz zawodowej zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim. Zwracają uwagę na praktyczne umiejętności niezbędne w poruszaniu się po rynku pracy, informując jednocześnie o jego wymaganiach i tendencjach. Stanowią pomost nie tylko między edukacją a wspomnianym już rynkiem pracy, ale są też przekaźnikiem potrzeb wymienianych pomiędzy dwiema grupami swych kluczowych klientów: pracodawców i potencjalnych pracowników.
1 K. Adamiak, R. Kornatowski. Akademickie Biura Karier. Poradnik. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2005 s. 11.

© 2023 - Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Przejdź na górę strony